Välkommen till ett nytt läsår!

Nu börjar vi fylla lokalerna på skolan med pedagoger, men några dagar till är det ganska tomt på elever. Vi längtar efter er, en skola utan elever är inte  nåt att ha … Här kommer tiderna för måndag:

Måndag 14 augusti: Samling vid scenen i Grytan kl. 9.00 Eleverna går sedan tillsammans med sin/sina mentorer till klassrummet. Eleverna slutar efter lunch och för de olika åldersgrupperna gäller följande sluttid: Åk 1-3 ca 11.45, Åk 4-6 ca 12.15, åk 12.45

För er som har barn på fritids är det viktigt att informera personalen kring barnets sluttid för denna dag.

Barnen i förskoleklassen följer de tider de fått i ett separat utskick tidigare.

Välkomna!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s